Sandboxie

5.18

ทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ห่างไกลจากไวรัสต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต

169.9k

ให้คะแนนแอป

Sandboxie เป็นแอพฯ ที่คุณต้องมีไว้ มันมีประโยชน์มาก ๆ และมีความสามารถในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ห่างไกลจากไวรัสที่อยู่รอบ ๆ มันได้

Sandboxie สร้างพื้นที่จำลองในฮารด์ดิสก์ของคุณซึ่งข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ ดังนั้นไวรัส โทรจันทั้งหมดและมัลแวร์ประเภทอื่น ๆ จะอยู่ในพื้นที่นั้นและไม่สามารถเข้าถึงฮาร์ดดิสก์จริง ๆ ได้

Sandboxie สามารถค้นหาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไฟล์ต่าง ๆ หรือในรีจิสทรี ทำให้มัลแวร์ใด ๆ ก็ตามไม่สามารผ่านหลุมทรายของมันไปได้

มันสแกนประวัติและไฟล์ชั่วคราวต่าง ๆ โดยอัตโนมัติและเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณก็ตัดสินใจว่าจะเก็บหรือลบประวัติและไฟล์เหล่านั้นทิ้ง

ด้วยวิธีนี้คอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกปกป้องจากมัลแวร์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโฮมเพจ ไอคอนที่ไม่รู้จัก เป็นต้น

สิ่งหลักที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่น ๆ ก็คือโปรแกรมนี้จะทำให้ไวรัสทั้งหมดอยู่ห่างไกลจากฮาร์ดดิสก์ของคุณซึ่งต้องขอบคุณหลุมทรายของมันนั่นเอง
Uptodown X